تخریب نمایندگان‌ و مسئولین و‌ موج سواری به بهانه خیرخواهی مردم سیستان - پایگاه اطلاع رسانی و تحلیلی نــی زار

نی زار : مطالبی هدفمند در فضای رسانه مطرح میشود که اگر چه به ظاهر از جنس خیرخواهی است اما نهایتا تفرقه و تخریب نمایندگان منتخب مردم‌سیستان‌ را نشانه رفته اند.

حضور حداکثری مردم در انتخابات مجلس و ورود دو نماینده با آرای بالا زنگ خطر را برای دیگرانی که تکرار نشستن بر صندلی مجلس را برای خود و یا اطرافیان متصور بودند بصدا در آورد و آنرا هر روز دور از دسترس تر میبینند. امروز به تحریک نمایندگان برای برهم زدن‌ فضای آرامش و تعامل و تبدیل آن به شرایط تقابلی نمایندگان مجلس و دولت و نهایتا عدم توفیق نمایندگان راهی برای ظهور دوباره خود و دیگران فراهم سازند.

در یادداشت هدفمند یک وب سایت “از قطع دست حرامخوران چه خبر؟!!!!” بدنبال تحریک نماینده به واکنش و‌ البته در ادامه تخریب نماینده به دلیل عدم عمل به وعده بوده و در متنی دیگر از همان‌ طرز تفکر نماینده ادوار مجلس در صفحه شخصی خود در خصوص وضعیت آب شرب با انتشار تصویری از صف طولانی از حضور مردم برای تهیه آب شرب سالم در منطقه چنین واکنش نشان میدهد:

?تاریخ در سیستان صف برای آب شیرین سراغ ندارد

?شرم تان باد چرا برای آب بد بو و گند آب و آب شرب در سیستان کاری نمی کنند

?کو مدعین دروغین ناجی سیستان که بر صندلی های رنگین لم دادند لاقل چند وزیر را دراز کنید!!

?اینم از حال روز زابل بس که مسئولین به فکر هستند

?مسئولین یادتون باشه قیامتی هم هست

جا دارد مردم‌ سیستان ضمن هوشیاری امکان موج سواری به افراد معلوم الحالی را ندهند که گذشته تاریکشان مملو از خودپسندی و فامیل گرایی است و چنان غرق در این مسیر بودند که در دوره ی منتخبی مردم، خدمت به اطرافیان را بر خدمت به مردم ترجیح دادند. امروز هم‌ اگر تخریب دولت و منتخبین مردم صورت می پذیرد بدلیل دلسوزی برای مردم‌ نیست بلکه در این گرداب تفرقه افکنی بدنبال صیدی دیگرند که با هوشیاری مردم زهی خیال باطل.

ما قیامت را بر کسانی یادآوری میکنیم‌ که در دوران طلایی که درآمدهای نفتی سرشار میتوانست منطقه را متحول کند با فرصت سوزی منافع شخصی و طایفه ای را هدف قرار دادند و امروز بدنبال تکرار تاریخ از مسیر موج سواری بر افکار عمومی و دلسوزی بر مردمند.

به تفرقه افکنان توصیه می شود در کنار مردم و مسئولین و نمایندگان و همراه آنان بفکر بهبود شرایط باشید و منافع مردم را در پشت نقاب دلسوزی و مطالبه فدای خواسته های شخصی و طایفه ای نکنید.

و مکروا و مکر الله و الله خیر الماکرین
آیه ۵۴ سوره آل عمران

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.