شکایت شهرداری تهران در خصوص پرونده خانه های نجومی دلیل فیلتر شدن این رسانه است - پایگاه اطلاع رسانی و تحلیلی نــی زار

یاسر صادقی روز/ دوشنبه/ در گفت و گو با خبرنگار نی زار اظهار داشت: روز گذشته بدون هیچ اطلاع یا اخطار قبلی مقام قضایی خبرگزاری برنا را از دسترس خارج کرد.

وی افزود: بعد از دسترس خارج شدن خبرگزاری علت را از پشتیبانی جویا شدیم ، نامه قضایی به پشتیبانی سایت آمده و از آنان خواسته شده انجام سرویس خبرگزاری برنا قطع شود.

سردبیر خبرگزاری برنا بیان کرد: امروز به دادسرا مراجعه کردیم ، بنابر شکایت شهرداری تهران به دلیل اخبار پیگیری پرونده خانه های نجومی خبرگزاری برنا از دسترس خارج شده است.

وی ادامه داد: دادستانی به عنوان مدعی العموم به قضیه ورود کرده و اقدام به فیلترینگ این رسانه ها کرده است.

صادقی در خصوص اخبار کار شده در این رسانه گفت: یک سری مصاحبه با آقای انصاری عضو شورای شهر تهران و یک سری مصاحبه با مدیران شهرداری در خصوص پرونده خانه های نجومی در این رسانه کار شده است.

وی اضافه کرد: ما در اخبارمان صرفا خواستار رسیدگی و پیگیری این پرونده بوده ایم.