توسعه ورزش همگانی و بازی های محلی نقش مهمی در سلامت جامعه دارد - پایگاه اطلاع رسانی و تحلیلی نــی زار

هادی شهرکی در گفت و گو با خبرنگار نی زار اظهار داشت : توسعه ورزش همگانی و توجه به بازی های بومی محلی نقش مهمی در سلامت جامعه و ایجاد نشاط در میان قشر جوان و نوجوان دارد.

وی اضافه کرد: توسعه این ورزش ها بعنوان زیربنای سایر رشته ها باید مورد توجه متولیان قرار گیرد. مدیرگروه تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه آزاد واحد زاهدان بیان کرد: باید همه امکانات را برای توسعه ورزش بکار گیریم چرا که ورزش مخاطب فراوان و هزینه کمی دارد و مهمترین عامل در پیشگیری از برخی آسیب های اجتماعی همچون اعتیاد است. وی ادامه داد: ادارات استان باید با فراهم کردن امکان استفاده عموم از ظرفیت های حوزه ورزش، در جهت توسعه ورزش همگانی همکاری کنند.

عضور هیئت علمی دانشگاه آزاد گفت: یکی از پایه های توسعه و پیشرفت هر کشوری نشاط،پویایی و تحرک است و جامعه ای رخوت زده،کم تحرک و ایستا قادر به حرکت شتابنده و پایدار در مسیر توسعه و بالندگی نخواهد بود.

وی افزود:با نگاهی اجمالی به زیرساخت های ورزشی کشورهای توسعه یافته به روشنی در می یابیم که با وجود ارتقای صنعت و تکنولوژی،همگام و همراه با آن بخش های سخت افزاری و نرم افزاری مرتبط با ورزش در آن ها تقویت شده که این امر موید اهمیت و جایگاه ورزش است.

شهرکی اذعان کرد:اساسا ورزش در هر کشوری به دو حوزه مهم و حائز اهمیت تقسیم بندی می شود که یک پایه آن به ورزش قهرمانی و رکن دیگر آن به ورزش همگانی استوار می شود.

این دکتری علوم ورزش تصریح کرد: برخی گمان می کنند رشد و بالندگی ورزشی،صرفا به کسب مدال و افتخار آفرینی در حوزه های بین المللی خلاصه می شود،اما نباید از نظر دور داشت،علیرغم نقش بسیار تعیین کننده کسب قهرمانی در میادین بین المللی و تاثیر  بسیار برجسته آن به عنوان عرصه ای برای عرضه توانمندی ها و استعدادهای موجود درکشورها، لذا ورزش همگانی نیز از مولفه ها و شاخص های بارز و نافذ توسعه و پیشرفت محسوب می شود.

وی خاطرنشان کرد:نشاط،پویایی،بالندگی و عزم اجتماعی و حرکت در مسیر برون رفت از رخوت و ایستایی بر پایه های ورزش همگانی استوار می شود.

هادی شهرکی عنوان کرد: این یک اصل غیر قابل انکار است که در تمامی کشورهای توسعه یافته، به ورزش در دو عرصه قهرمانی و همگانی توجهی ویژه می شود که مجموعه این دو با همپوشانی یکدیگر،مسیر پیشرفت و پویایی را در جامعه تسهیل و هموار می سازد.