مسجد قلب تپنده حیات دین است / هفته دولت هفته سپاس وقدردانی ازدولتی است که هدفش اجرای حدودالهی است/ برگزاری کنسرت درمشهدمطرب بازی درحرم آن حضرت است/ مقابله باناهنجاری یک وظیفه عمومی است - پایگاه اطلاع رسانی و تحلیلی نــی زار

به گزارش نی زار حجت الاسلام اکبر زاده امام جمعه موقت شهر علی اکبر در خطبه های این هفته نماز عبادی سیاسی جمعه با اشاره به ۳۱ مرداد روز جهانی مساجد اظهار کرد : درسال۱۳۴۸مسجدالاقصی که قبله اول مسلمین جهان است توسط صهیونیست هابه آتش کشیده شدبه همین دلیل روز۳۱مردادبه روزجهانی مساجدنامگذاری شده است.مسجددراسلام قلب تپنده حیات دین حنیف وجایگاه پیوندآسمان وزمین است.

 

وی افزود : و انسان به عنوان اشرف مخلوقات درآن رشد و تکامل می یابد.مساجدکشوردرطول۳۷سال گذشته که ازپیروزی انقلاب می گذردحدود۸/۲برابرشده است واز۲۵هزارمسجدبه حدود۷۲هزارمسجدرسیده است که متاسفانه در سال های اخیر شاهد فاصله گرفتن مردم از مساجد بوده ایم که این ضربه جبران ناپذیری برپیکره انقلاب اسلامی وخالی ماندن سنگراسلام می زند.

 

خطیب نماز جمعه شهر علی اکبر خاطر نشان کرد : مسجدمحل رشدعقایدواعتقادات مذهبی است ولی اگرازاین سنگراسلام فاصله بگیریم روزبه روزشاهدانحطاط مسلمانان خواهیم بود.ومابایداجتماع درمساجدرانگه داریم جوانهامسجدراکلاس درس وصحنه رزم بدانند.به مساجدروکنندمساجدخانه خداست وخانه بندگان خداست.مساجدکلاس دین ودرس سیاست ودرس رزمندگی بادشمنان دین است.

 

حجت الاسلام اکبر زاده با اشاره به هفته دولت تصریح کرد : هفته دولت هفته اقتداروپیروزی دولتی است که حمایت وپشتیبانی میلیونهاتن ازملت خودراهمراه دارد.هفته دولت هفته سپاس وقدردانی ازدولتی است که هدفش اجرای حدودالهی واحکام آسمانی اسلام وایجادجامعه ای سرشارازعدالت نظم وامنیت است.امیدواریم که دولت بتوانددررفع محرومیتهاومشکلات عدیده ای که بوجودآمده است قدم بردارد.

 

امام جمعه موقت شهر علی اکبر با اشاره به مسئله برگزاری کنسرت درمشهدمقدس گفت : برگزاری کنسرت درمشهدمطرب بازی درحرم آن حضرت است.مردم.مشهدرابه عنوان مشهدالرضامیشناسندوبه این امیدبه مشهدمیروندکه به پابوس امام رضا(ع)بروند.

 

وی افزود : حال چطورعده ای به خودشان اجازه میدهندکه درمشهدکه پایتخت معنوی ایران است کنسرت برگزارکنند؟که خبرگزاری آلمان ازاین کنسرت حمایت کند.اگردرمشهدکنسرت برگزارمیشوداین چه ربطی به آلمان دارد؟آلمانی که به صدام تجهیزات شیمیایی دادتارزمندگان مارابکشد.اکنون همان آلمان ازبرگزاری کنسرت درمشهدحمایت می کند.همه مردم وظیفه دارندبه صورت دسته جمعی بامنکرات فرهنگی مبارزه کنند.نه اینکه فقط به یک نهادحکومتی ودولتی واگذارشود.برگزاری مانوردرعرصه فرهنگی لازم است مقابله باناهنجاری یک وظیفه عمومی است ووقتی بی بندوباری موردنفرت مردم باشددیگرکسی نمی تواندمرتکب آن شود

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.