آفات نظام اداری / دلال یا کارچاق کن - پایگاه اطلاع رسانی و تحلیلی نــی زار
نی زار : وقتی وارد اداره ای شدی و نامه به دست میان چند اتاق و در هر اتاق میان چند میز پاسکاری شدی و خسته و کوفته و با چهره ای درهم و حال و روزی ناامید و از پا افتاده بر روی صندلی نشستی و آقا یا خانمی در صندلی کناری نشست و از مشکلات پیشرفت کار در ادارات برایت گفت اصلاً تعجب نکن، طردش نکن و خودت هم بلند نشو چرا که بعد از یک دوره درد دل پیشنهادی مبنی بر خلاص شدن از دوندگی به شما می شود. پیشنهاد روشن است دوستانی هستند که می توانند کار شما را پیگیری کنند در واقع دوندگی های شما را آنها انجام می دهند کار را به نتیجه می رسانند و شسته و رُفته تحویل شما می دهند. البته بابت دوندگی ها حق الزحمه ای هم می گیرند. اگر موافق هستید معرفی بکنم. شما هم موافقت می کنید و پایان وقت اداری به شما زنگ می زنند که کارتان انجام شد برای دریافت نامه مراجعه کنید. شک نکنید، فرآیند همان است که شما باید می رفتید اما کمی حرکت تند شده و آنچه را شما در ماه ها نمی توانستید انجام بدهید آنها در یک روز طی می کنند و به آخر خط می رسند. هم آنها به نوایی می رسند و هم شما به کارتان می رسید. شنیده اید وقتی یک طرح اقتصادی را می نویسند می گویند اشتغال مستقیم و اشتغال غیرمستقیم، این هم در واقع اشتغال غیرمستقیم نظام اداری محسوب می شود. حکایت همچنان باقی است.
دکتر محمدتقی رخشانی
برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.