دانلود ترانه سیستانی دِندوُنِ طِلا اثری ارزشمند از مرحوم غلامرضا شریف - پایگاه اطلاع رسانی و تحلیلی نــی زار

نی زار : موسیقیِ سازی سیستان شامل: قیچک ، سُرنا، دهل ، قاشقک و دایره می باشد. گرچه ساز رباب ، تمبورک و نی تا سالهای نه چندان دور در موسیقی سیستان مورد استفاده بوده است.

بخشی از رپراتور موسیقی سیستان را دوبیتی ها تشکیل می دهد که با دایره اجرا و عموما توسط زنان نواخته می شود. بخشی از آن نیز دونوازی دهل و سرنا می باشد که همراه با رقص های سیستانی در بزم و شادی اجرا می گردد. این دونوازی از متد و مدلاسیون خاصی پیروی می کند که شامل تغییراتی در ریتم و ملودی هاست و همزمان با آن ، حرکات رقص نیز تغییر می کند. بخش دیگری را تصنیف ها و ترانه های محلی تشکیل می دهد که امروزه با قیچک ،قاشقک و دهل نواخته می شود.

موسیقی آوازی سیستان قریب به ده نوع آواز بومی محلی است که از مهمترین آنها می توان به آوازهای رَمِضونیکه ، آواز های سیتَک یا دوبیتی، آوازهای مراسم سوگ یا رَوایی خوانی و آوازهای کار اشاره کرد.ریتم، تابع وزن ِ سروده ها و نغمه هاست و بیشتر ترانه ها بر اساس ریتم لَنگ ساخته می شدند (بیشتر ترانه های سیستانی دارای ریتمهای ۴/۲ ، ۸/۶ و ۸/۵ هستند) از زمان ساخت برخی آهنگ ها و ترانه ها تاریخ دقیقی در دست نیست ولی با بررسی ها و پژوهشی که تاکنون انجام شده احتمال قریب به یقین مربوط به قبل از دانشمندان بزرگ ایرانی چون رودکی ، ابن سینا و صفی الدین عبدالمومن می باشد، چراکه دو بیتی یا چهار بیتی از قدیمی ترین نوع شعر در فرهنگ پارسی بوده که موسیقی به همراه داشته است.

گردآوری : مجید قنبری

 دانلود ترانه سیستانی دندون طلا از رضا شریف