مسئولان از یکدیگر حمایت کنند/همراهی دولت و مجلس لازمه تصویب منطقه آزاد/باید عملکرد و تاثیر برجا مرور شود/خانم ابتکار در این روزها هم به سیستان بیایند!/لزوم تدوین برنامه اساسی برای حل مشکل ریزگردها - پایگاه اطلاع رسانی و تحلیلی نــی زار

به گزارش نی زار، خطیب نماز جمعه شهر علی اکبر در خطبه های این هفته اظهار ضمن عرض تبریک به مناسبت تصویب منطقه آزادسیستان درمجلس شورای اسلامی که باتلاش همه نمایندگان محترم استان ومسئولین اجرایی استان وبویژه استاندارمحترم ونمایندگان مردم سیستان توانست رای لازم رابدست آورد اظهار کرد : از مسئولان امر خواهش میکنم تا درهمه برنامه هاازهمدیگرحمایت کنند.و تجربیات و دانش های خودرادراختیارهم بگذاریدتاشاهدرونق ورشدپهناورترین استان ومحروم ترین استان باشیم.

وی در بخش دیگری از خطبه های خود به کنفرانسی که درهفته گذشته در فرانسه با حمایت عربستان وتجمع منافقین طردشده برگزارشد اشاره نمود و تصریح کرد :دراین کنفرانس که به میزبانی رژیم مفلوک فرانسه برگزارشددرماههای اخیرسعی کردخودش راقربانی تروریسم قلمدادکند.ومظلوم نمایی کندامااین بارهم صحنه گردان حمایت ازتروریستهای منافق رابازکرد.اماآن چیزی که دراین نمایش برای همه بهت آوربودعلنی شدن روابط پنهانی رژیم هایی بودکه تااین اواخرسعی می کردندارتباط خودباتروریست های منافق پنهان کنند.

حجت الاسلام اشرفیان اضافه کرد : دراین صحنه های به یادماندنی غرب وبویژه فرانسه وکشورهای مرتجع عرب بویژه آل سعودرسواثابت کردندکه همچنان درجبهه حامیان تروریست هستند.

وی تاکید کرد : ماازمسئولین محترم دولت بویژه وزارت خارجه می خواهیم دربرابراین توطئه وخیانت به ملت مابرخوردقاطع وعبرت آموزی بدهند.آیاحداقل نباید سفیر انها احضارمی شدوروابط مابافرانسه قطع می شد؟.مسئولین وزارت خارجه جواب محکمی به عربستان وفرانسه بدهند.هشدارمی دهیم به آل سعود که دست ازاین خباثتهابرداردوازسرنوشت صدام که باحمایت کشورهای زیادی دست به جنایت وقتل عام مردم مامی کردعبرت بگیرد.

وی گفت : فرانسه بایدمنتظرعواقب تروریست پروری درکشورش باشدحادثه تروریستی اخیرکه دامنگیرمردم بیگناه شدحاصل سیاستهای غلط دولت فرانسه است.

خطیب نماز جمعه شهر علی اکبر با اشاره به اینکه حدودیک سال ازتوافقنامه برجام می گذرد و باید عملکرد و تاثیر برجام رامرورکنیم بیان کرد : قرابودآمریکاییهاتحریم هارالغوکنند.سنگ اندازی نکننددربرنامه های موشکی ودفاعی ایران دخالت نکنند.تیم مذاکره کننده مابعداز۲۲ماه مذاکره توانست حقوق ملت ایران رابرای دنیااثبات کنندوبایداززحمات آنهاتقدیروتشکرکنیم.

وی با اشاره به اینکه مخاطب ماطرف مذاکره کننده است که به تعهداتشان عمل نکردند اضافه کرد : امروزحجت برهمه کسانی که ادعامی کردندمشکلات مابامذاکره باکشورهای غربی حل خواهدشدتمام است.دراین یک سال ایمان مابه فرمایش مقام معظم رهبری نسبت به خوش بین نبودن به آمریکاوتاکیدبراقتصادمقاومتی بیشترمی شود.

وی به شروع بادهای موسمی منطقه سیستان است ومشکلات زیادی که برای مردم به وجود می آورد اشاره کرد و تصریح نمود : حدود۱۹۰۰نفربه دلیل مشکلات تنفسی /قلبی/چشمی وبیماریهای دیگرراهی بیمارستان شدند.حوادث ترافیکی به وجودآمد قطع برق وافتادن تیرهای برق منطقه نیز اتفاق افتاد .

اشرفیان ضمن تقدیروتشکر ازنیروهای امدادی و به ویژه پرسنل اداره برق که برای حل مشکلات برق مردم واتصال برق درنقاط مختلف حضورفعال داشتند خاطر نشان کرد : از مسئولین محترم اجرایی ونمایندگان عزیزمی خواهیم فکری به حال آلوده ترین شهرجهان بکنند.بایدچه اتفاقی بیفتدکه حساسیت وبحرانی بودن منطقه مشخص بشود.۲۰برابرازحدبحرانی گذشته یعنی مردم دارندزنده زنده باتنفس دراین هواخودکشی می کنند.

وی افزود : فکرریشه برای حل این مشکل بکنند.منبع این خاکهاازکجاست؟از اراضی خشک و قسمتهایی از تالاب ورودخانه هایی که خشک هستند.مالچ پاشی مراکزشنهای روان درختکاری درکل حوزه سیستان راهکارهای اصلی درحل این مشکل هستند.

امام جمعه شهر علی اکبر خاطر نشان کرد : ماازخانم ابتکارمی خواهیم دراین روزهابااین شرایط بیایندوسیستان راازنزدیک ببینندنه فقط موقعی که مشت آبی به سمت تالاب رهامی شود.ضمن تشکرازستادمدیریت بحران ازهمه عزیزان ونمایندگان محترم خواهش میکنیم بادعوت ازهمه مسئولین صاحب نظران فعلی وگذشته دنبال راه حل اساسی باشند.

انتهای پیام /