قلعه رستم عظیم‌ترین قلعه دوران اسلامی/برج های تدافعی قلعه با شکوه تمام استوارند - پایگاه اطلاع رسانی و تحلیلی نــی زار

عضو هیات علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان گفت: قلعه رستم عظیم‌ترین قلعه دوران اسلامی سیستان است.

قلعه رستم

عیسی ابراهیم زاده افزود: عظمت قلعه رستم درمنطقه، به آن جنبه افسانه‌ای، تاریخی داده و بنام بزرگترین و نام آورترین شخصیت سیستان یعنی رستم نامگذاری شده است.

عضوهیات علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان در ادامه اظهار کرد: عناصر اصلی معماری قلعه رستم عبارت است از سردر ورودی که درجنوب شرقی آن قرار دارد، برج‌های نگهبانی و تدافعی متصل به حصار قلعه، خندق، یخدان و از همه مهمتر قسمت شاه نشین آن و سایر تاسیسات مسکونی داخل قلعه که تا حدودی تخریب شده است.

به گفته وی، نخستین نشانی که از قلعه رستم بر مشتاقان دیدارش ظاهر می شود، هیبت و صلابت دروازه‌های ورودی و ۱۴ برج تدافعی اطراف آن است که با شکوه تمام همچنان استوارند.

وی بیان کرد: این قلعه درحدود ۷۰ کیلومتری جاده زابل به زاهدان فعلی و در همان محدوده حوض دار و کندرک بنا شده است.

وی افزود: اوج دوران آبادانی آن به زمان صفویه و حاکمیت ملوک کیانی سیستان برمی گردد.

ابراهیم زاده تصریح کرد: اطراف قلعه در گذشته دارای خندق بوده که درحال حاضر به عرض ۷.۵ متر که دربعضی جاها اندازه آن تغییر می کند قلعه را در بر گرفته است به طوری که به دلیل انباشته شدن خاک، عمق خندق چندان مشخص نیست.

عضوهیات علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان افزود: با درنظر گرفتن متون تاریخی و آثار و شواهد باقی مانده ازمعماری قلعه رستم و دقت درسفالینه های سطحی آن، احداث این قلعه را می توان به اواسط قرون اسلامی نسبت داد که تا دوره صفویه نیز مورد استفاده مردم منطقه قرار گرفته است.

منبع : ایسنا