جشن جهانی شهرسوخته وانتظارات مردم سیستان - پایگاه اطلاع رسانی و تحلیلی نــی زار

نی زار: چندی پیش ازسوی معاونت سیاسی واجتماعی استانداری سیستان وبلوچستان، جشن جهانی شهرسوخته درمهرماه امسال اعلام گردیده بود اما بدلایلی به اول آبان تغییریافته وبااینکه چندروز دیگر به انجام این جشن باقی نمانده آیا ازسوی مسئولین میراث فرهنگی استان تمهیدات لازم برای این جشن مهم صورت گرفته است؟

 

شهرسوخته

طبق شنیده ها  قراراست که جشن درسالن آمفی تئاتر پردیس قدیم دانشگاه زابل انجام شود، درحالی که باید درمحل شهرسوخته وباشکوه خاصی و با حضور مسئولین  کشوری و حتی جهانی برگزار شود. نیز متذکر باید شد که نباید از انتظارات مردم سیستان در مورد جشن جهانی شهرسوخته چشم بپوشیم، زیرا این اثر مهم باستانی و تاریخی، افتخاری بس بزرگ برایشان است که باقدمت ۵۵۰۰ هزار ساله در نگین ایران می درخشد و حال که جهانی شده باید از فرصت بوجود آمده نهایت استفاده را در جهت معرفی آن بکوشیم. ازامام جمعه دانشمند و فرهیخته زابل نیز استدعا داریم در این امر به مسئولان مسئله جشن جهانی شهرسوخته گوشزد کنند تا این امر مهم هرچه باشکوهتر در مکان شهرسوخته برگزارشود. درپایان بعضی ازانتظارات مردم  سیستان را درجهت برگزاری بهتر این مراسم رامی آوریم:

۱-  حضور رئیس جمهور محترم درمراسم  جشن جهانی شهرسوخته.

۲- برگزاری جشن درمکان اصلی شهرسوخته.

۳- معرفی شاخصه های  تاریخی شهرسوخته درخلال جشن.

۴- معرفی فرازهایی ازمردم شناسی سیستان درحاشیه برگزاری مراسم جشن.

۵- بازتاب رسانه ای درسطح ملی وبین المللی  برای شناساندن چهره شاخصه های فرهنگی وتاریخی منطقه.

۶- ارتقای مناسبات  مدیریتی  حوزه سیستان درقدوقواره آثاربرجسته تاریخی وفرهنگی سیستان.

۷- ……………