نامه سرگشاده دکتر محمدتقی رخشانی به دکتر حسن روحانی در رابطه با انتخاب استاندار - پایگاه اطلاع رسانی و تحلیلی نــی زار

نامه سرگشاده دکتر محمدتقی رخشانی به دکتر حسن روحانی در رابطه با انتخاب استاندا
جناب دکتر حسن روحانی ریاست محترم جمهوری
سلام علیکم
نامه ی سرگشاده فرصتی است برای طرح دیدگاه ،مطالبه ها و پیشنهادها از راه دورآن هم در شرایطی که امکان دسترسی به شخصیت های ملی و از جمله ریاست جمهوری وجود ندارد. رسانه ها و از جمله مطبوعات و فضای مجازی امکانی است که ارتباط با شخصیت ها را در سطح ملی و بین المللی مقدور می سازد. تلاش اینجانب آن است تا با استفاده از این فرصت و امکان نکاتی را به حضور حضرتعالی عرض کنم.

استان سیستان وبلوچستان را با همه ی عقب ماندگی های تاریخی ،ضعف های ساختاری و نارسایی های مدیریتی و در عین حال پویایی فرهنگی ، پتانسیل های مختلف و مردمان وفادار آن می شناسید.

این را نیز می دانید که در ایران امور بر مبنای ساختار پیش نمی رود و بستگی کامل به اشخاص دارد ، توانمندی مدیر می تواند به پویایی و پایایی تحولات کمک کند و یا بر عکس ناتوانی مدیر می تواند رکود و سستی را بر همه ی ارکان حاکم سازد.

نقش مدیریت دراستانی همچون سیستان وبلوچستان که از عقب ماندگی تاریخی رنج می برد با دو کشور دارای چالش در استانهای مرزی خود هم مرز است ،گسل های قومی ،مذهبی ،فرهنگی ، اجتماعی ، اقتصادی و سیاسی دارد مهمتر از استانهای دیگر است.

در چنین شرایطی با توجه به عدم وجود شخصیت های متنفذ استانی در مرکز کشور نحوه ی گزینش استاندار برای استان سیستان و بلوچستان را رقابت های صاحبان قدرت ومنفعت در تهران تعیین می کند و در این انتخاب منافع استان کمتر لحاظ می شود.

اکنون که به هر تقدیر در پروسه ی انتخاب استاندار قرار گرفته اید از جنابعالی درخواست می نمایم برای سکانداری مدیریت ارشد استان
۱ – فردی را برگزینید که با تفکر غالب سیاسی در استان هماهنگ و با دولت همراه باشد
۲ – شخصیتی ملی و ترجیحا از بزرگوارانی باشد که کاندیدای وزارت بوده اند و یا مدیریت ملی داشته اند
۳ – شخصیتی چابک با نگاه برنامه ای در حوزه ی اقتصاد و توسعه باشد
۴- شخصیتی مشورت پذیر، اهل تعامل و مدارا با گروه های مختلف اجتماعی و جناح های سیاسی باشد.
از بذل عنایت جنابعالی صمیمانه سپاسگزارم .
دکتر محمدتقی رخشانی

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.