کنگره ملی شعر سیستان برگزار می شود

نی زار – پانزدهمین کنگره ملی شعر سیستان در اردیبهشت ماه ۹۶ با حضور شاعران ملی و بین المللی برگزار خواهد شد.

به گزارش رسانه نی زار ، نخستین جلسه شورای راهبری پانزدهمین کنگره ملی شعر سیستان در محل فرمانداری زابل و با حضور  اعضا برگزار شد.

در ابتدای این جلسه عباس باقری رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی با اعلام برگزاری کنگره ملی شعر سیستان در اردیبهشت ماه امسال از برنامه ریزی ویژه برای برپایی این رخداد بزرگ و مهم خبر داد.

طبق برنامه ریزی های صورت گرفته پانزدهمین دوره کنگره ملی شعر سیستان روزهای ۹، ۱۰ و ۱۱ اردیبهشت در منطقه سیستان توسط اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی زابل و همکاری موسسه فرهنگی هنری نی زار و دیگر دستگاه های اجرایی منطقه و با حضور شاعران ملی و بین المللی برگزار خواهد شد.