پیگیری فرماندار زهک برای گشایش بازارچه مرزی« شاه‌گل» - پایگاه اطلاع رسانی و تحلیلی نــی زار

فرماندار زهک گفت: بازارچه مرزی موقت شاه‌گل که از چند وقت پیش تعطیل شده، همچنان تعطیل است.

جمشید رخشانی نسب اظهار کرد: این بازارچه نقش مثبتی در اقتصاد مردم مرزنشین ساکن در نوار مرزی زهک داشته است.

وی علت تعطیلی بازارچه موقت زهک عدم داشتن مجوز از سوی مرکز اعلام کرد و افزود: بازارچه های موقت مجوز رسمی ندارند و شرایط آنها مثل بازارچه های رسمی نیست.

رخشانینسب عنوان کرد: باید مصوبه باشد که گرفتن مجوز رسمیت این بازارچه ها در حال پیگیری است.

فرماندار زهک خاطرنشان کرد: ایجاد بازارچه های مرزی تاثیر بسزایی در اقتصاد شهرستان داشته است.

وی با بیان اینکه برنامه ای برای افزایش بازارچه های مرزی در دستور کار نیست تصریح کرد: تنها اگر همین یک مورد حل شود بخشی از نیاز روستائیان برطرف خواهد شد./ایسنا