سیستان خاستگاه اولین رصدخانه دنیا - پایگاه اطلاع رسانی و تحلیلی نــی زار

نـــــی زار -عضو هیات علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان گفت: سیستان به عنوان یک ناحیه فرهنگی، خاستگاه اساطیر و حماسه ها، داستانها و باورهای عامه و نیز آثار علمی، هنری و ادبی است.

ابراهیم زاده افزود: ناحیه سیستان به عنوان جزئی از فرهنگ و تمدن ایران بزرگ خود صاحب فرهنگ و تمدن مخصوص به خود است و دارای مواریثی همچون آثار خرابه های باستانی مانند شهر سوخته، دهانه غلامان، کوه خواجه و غیره است.

عضو هیات علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان در ادامه اظهار کرد: حماسه ملی ایران آمیزه ای است از اسطوره و تاریخ انبوهی از داستانهای پهلوانی ایران باستان که بیشترشان پیشینه اساطیری دارند و گونه های جدید و نو پرداخته افسانه های کهن اند و مبالغی اخبار پراکنده تاریخی که آنها نیز اغلب با افسانه آمیخته به شیوه حماسی بازگو شده اند.

به گفته ابراهیم زاده علاوه بر آثاری که در دوران کهن پدید آمده مثل انواع اساطیر بخصوص اساطیر دینی که در اوستا ثبت شده انواع حماسه ها و روایات پهلوانی مثل حماسه های مربوط به گرشاسپ، رستم و سام، هر یک بر غنای فرهنگ ناحیه سیستان و کل فرهنگ و تمدن ایران افزوده اند.

وی تصریح کرد: اگر محدوده سیستان را چنان که در گذشته بوده و بسیار بزرگتر از سیستان امروز در نظر بگیریم در آن صورت آثار بسیار بیشتری را باید به این ناحیه منسوب داشت.

اولین رصدخانه دنیا در سیستان

عضو هیأت علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان خاطرنشان کرد: از افتخارات علمی این ناحیه همین بس که اولین رصدخانه دنیا برای رصد ستارگان در این ناحیه ساخته شده است. سیستان در بحث حماسه ها و اساطیر ایرانی اهمیت بسیاری دارد زیرا یکی از مناطق باستانی است که در ایجاد نمای اساطیر نقشی بسیار داشته است./ایسنا

برچسب ها :