تراژدی تکراری سقوط تیرهای برق درشهر علی اکبر - پایگاه اطلاع رسانی و تحلیلی نــی زار

به گزارش نی زار از شهر علی اکبر سقوط تیرهای برق در شهر علی اکبر به یک سریال تکراری تبدیل شده است که با هر طوفانی که در این منطقه می وزد شاهد سقوط یک یا چند تیر برق هستیم، به گونه ای که این طوفان هم علیرغم شدت کم آن شاهد سقوط دو تیر برق فشار قوی در شهر علی اکبر بودیم و هنگام تحریر این گزارش در این سرمای شدید شاهد قطعی برق هستیم.

این درحالیست که در طول سال جاری شاهد چندمین بار تکرار چنین حوادثی هستیم به گونه ای که در فصل گذشته شاهد سقوط هفت تیر برق به صورت همزمان بودیم و در طوفانی دیگر در پایان سال گذشته پنج تیر برق و در طوفانی دیگر شش تیر برق به صورت همزمان سقوط کرد و مردم ساعت ها درخاموشی ماندند تلاشهای اتفاقات برق جهت رفع مشکل سقوط تیرهای هرچند با تاخیر و انجام می شود قابل ستایش است.

احمدصیاد نائب رئیس شورای اسلامی شورای اسلامی شهرعلی اکبر در این خصوص به نی زار گفت : باتوجه به قدمت سی ساله تیرهای برق و فرسودگی تیرهای برق در این شهر شاهد سقوط تیرهای برق هستیم.
صیاد افزود : شورای اسلامی شهر جهت تعویض تیرهای برق مکاتباتی انجام داده است که می طلبد اداره برق به صورت ویژه نسبت به شناسایی و تعویض تیرهای برق فرسوده اقدام کند تا دیگر شاهد چنین اتفاقاتی نباشیم

کوهستانی از شهروندان علی اکبر در این رابطه افزود : در شرایط فعلی با هر طوفان شاهد سقوط تیر برق هستیم چرا مسئولین با توجه به تکرار چنین حوادثی هیچ اقدامی جهت جلوگیری از حوادثی اینچنینی انجام نمی دهند.

برچسب ها :