یاسر عرفات و خبرنگاری ورزشی - پایگاه اطلاع رسانی و تحلیلی نــی زار

نی زار؛با صحت و سقمش کاری ندارم، اما، نقل است؛ از علل پیروزی عرفات در زنده نگهداشتن موضوع فلسطین، تربیت نسل خبرنگارانی بود که توانستند صدای این ملت مظلوم را جهانی کنند.

ورزش از نظر درک شدن؛ از طرف هم سیاست‌مداران و هم مردم عادی، موضوعی مظلوم است. هر دو به این مقوله به عنوان یک موضوع جانبی و تفریحی نگاه می‌کنند. در حالیکه، ورزش امری بنیادی و نیازی اساسی است.

در مقابل ورزشیون چه آکادمیک، چه اجرایی، هیچ دفاع جامع و واقعی از این حیطه ندارند و ورزش مانند شهری بی‌دفاع یا بددفاع به حال خود رها شده است تا مراکز استراتژیک آن مخروبه بماند، هرچند عده‌ای همیشه در حال بازسازی و زیباسازی مبادین ورودی این شهر هستند.

می‌توان گفت تمام تلاشهای آکادمیک‌ها در ورزش در حال خاک خوردن در قفسه‌ها و بسیاری از تلاش‌های اجرایی‌ها در ورزش منتهی به بن‌بست زرد شده است. به نظر می‌رسد نیاز بر نقطه مشترک و اتحاد این دوبال است. پیشنهاد اجرایی شدن این اتحاد، تلاش برای تربیت نسلی که بتواند در معیارهای علمی و به زبان عمومی برای مسئولین و مردم بنویسند.

خبرنگاری و نویسندگی ورزشی، این حلقه مفقوده و ضروری می‌تواند، همان نقش خبرنگاران فلسطینی را بازی کند و صدای نیاز در حال بی‌توجهی و جعل‌شدن را رساتر و منطقی‌تر به گوش‌ها برساند. تربیت این نسل در زمان حاضر، می‌تواند بهترین هدیه حاکمیت متخصصین علمی برای نهاد ورزش باشد.

️نسلی که بتوانند، مردم و مسولین را با نیاز واقعی، ضروری و مداوم ورزش آشنا کرده و آشتی دهد.