مراسم شبیه خوانی (تعزیه) حضرت عباس (ع) روز تاسوعا در شهر علی اکبر - پایگاه اطلاع رسانی و تحلیلی نــی زار

نی زار : مراسم شبیه خوانی (تعزیه) حضرت عباس (ع) روز تاسوعا در شهر علی اکبر

عکس : حسینعلی صیاد