1100 میلیارد بودجه برای ارومیه تصویب شد - پایگاه اطلاع رسانی و تحلیلی نــی زار