گفت و گوی مفصل با علی اوسط هاشمی - پایگاه اطلاع رسانی و تحلیلی نــی زار