گزارش سفر علی اوسط هاشمی به ولایت نیمروز افغانستان - پایگاه اطلاع رسانی و تحلیلی نــی زار