گزارش سفر استاندار به ولایت نیمروز افغانستان - پایگاه اطلاع رسانی و تحلیلی نــی زار