گردهمایی مدیران ادارات آموزش و پرورش استان سیستان و بلوچستان با حضور استاندار - پایگاه اطلاع رسانی و تحلیلی نــی زار