کویر لوت ثبت میراث جهانی یونیسکو شد - پایگاه اطلاع رسانی و تحلیلی نــی زار