کشته شدن سه مامور نیروی انتظامی در زهک - پایگاه اطلاع رسانی و تحلیلی نــی زار