چشمها را باید شست .../ یادداشتی از فریبرز فیروزی جهان تیغ - پایگاه اطلاع رسانی و تحلیلی نــی زار