پیروزی تیم کبدی خواهران سایت سیستو و کسب جواز حضور به مسابقات لیگ برتر - پایگاه اطلاع رسانی و تحلیلی نــی زار