همگان با ظرفیت های گردشگری ورزشی و استرونومیک توریسم سیستان و بلوچستان آشنا شدند - پایگاه اطلاع رسانی و تحلیلی نــی زار