همایش برنامه ریزی توسعه سیستان و بلوچستان بر اساس برنامه ششم توسعه - پایگاه اطلاع رسانی و تحلیلی نــی زار