نشست گروه انسجام و هم اندیشی در زابل برگزار شد - پایگاه اطلاع رسانی و تحلیلی نــی زار