نشست خبری مهندس نوری با رسانه ها - پایگاه اطلاع رسانی و تحلیلی نــی زار