نشست استانداران منطقه ٥ كشور در يزد برگزار شد - پایگاه اطلاع رسانی و تحلیلی نــی زار