نامه سرگشاده دکتر رخشانی به خانم ابتکار - پایگاه اطلاع رسانی و تحلیلی نــی زار