علی اوسط هاشمی رفت اما نامش در تاریخ سیستان و بلوچستان به نیکی ماند - پایگاه اطلاع رسانی و تحلیلی نــی زار