علی اوسط هاشمی به همراه ظریف به پاکستان سفر کرد - پایگاه اطلاع رسانی و تحلیلی نــی زار