سرپرست پارک علم و فناوری سیستان و بلوچستان - پایگاه اطلاع رسانی و تحلیلی نــی زار