ساخت فیلم مستند لیکو به مرحله پایانی رسید - پایگاه اطلاع رسانی و تحلیلی نــی زار