راه اندازی کارخانه در شمال سیستان و بلوچستان - پایگاه اطلاع رسانی و تحلیلی نــی زار