رئیس شورای سیاست گذاری کنگره جهانی فناوری های هوشمند - پایگاه اطلاع رسانی و تحلیلی نــی زار