رئیس سازمان صنعت و معدن سیستان و بلوچستان: - پایگاه اطلاع رسانی و تحلیلی نــی زار