رئیس اداره فناوری اطلاعات اداره کل آموزش و پرورش سیستان وبلوچستان - پایگاه اطلاع رسانی و تحلیلی نــی زار