دیدار معاون میراث فرهنگی با امام جمعه زابل - پایگاه اطلاع رسانی و تحلیلی نــی زار