دیدار سید باقر حسینی با ورزشکاران هیرمند - پایگاه اطلاع رسانی و تحلیلی نــی زار