دیدار استاندار سیستان و بلوچستان با معاون وزیر صنایع - پایگاه اطلاع رسانی و تحلیلی نــی زار