دکتر لکزایی رئیس جدید پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی - پایگاه اطلاع رسانی و تحلیلی نــی زار