ديدار استاندار با مديران، فعالان و نمايندگان تشكلهاي صنفي حوزه حمل و نقل استان سیستان و بلوچستان - پایگاه اطلاع رسانی و تحلیلی نــی زار