حضور فرماندار و امام جمعه شهرستان زابل - پایگاه اطلاع رسانی و تحلیلی نــی زار