تا اين لحظه هيچكدام از نمايندگان سيستان از مدير پروژه منطقه ازاد سيستان اطلاعاتى نخواستند - پایگاه اطلاع رسانی و تحلیلی نــی زار