تایید تلویحی شهادت «دانایی فر» پس از یک سال - پایگاه اطلاع رسانی و تحلیلی نــی زار