تالاب هامون از مراسم روز جهانی تلاب ها سهم نداشت - پایگاه اطلاع رسانی و تحلیلی نــی زار