براي اجراي پروژه آبياري تحت فشار سيستان حداقل مبلغ 540 ميليارد تومان مناقصه برگزارمي شود - پایگاه اطلاع رسانی و تحلیلی نــی زار