بازارچه مرزی و معادله چند معلومی روتک - پایگاه اطلاع رسانی و تحلیلی نــی زار